Prawo do spadku po rozwiedzionym rodzicu

Spadek po rozwiedzionym rodzicu

Jakie prawa przysługują dziecku z pierwszego małżeństwa po śmierci rozwiedzionego rodzica? Czy przysługuje mu prawo do spadku po rozwiedzionym rodzicu? Na takie pytania trzeba odpowiedzieć, że zasadniczo dziecku przysługują określone prawa do spadku (lub zachowku) po rozwiedzionym rodzicu.

Jednakże zacząć należy od ustalenia czy dziecko utrzymywało jakiekolwiek kontakty ze swoim rodzicem. Często się zdarza, iż dziecko nie utrzymuje żadnych kontaktów z rodzicem, który doprowadził do rozpadu małżeństwa rodziców. Może też się zdarzyć, że dopiero w jakiś czas po śmierci dziecko dowiaduje się o tym, że rodzic nie żyje. Moment otrzymania informacji o śmierci rodzica jest bardzo istotny dla takiego dziecka, gdyż od tego dnia, w którym dowiedział się o tym, że rodzic nie żyje biegnie 6 miesięczny termin na zdecydowanie czy dziecko: (1) przyjmuje spadek wprost, (2) przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, albo (3) odrzuca spadek. O tych trzech możliwościach pisałem we wpisach nt.: Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz Oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Warto więc na tym etapie dowiedzieć się co wchodzi w skład masy spadkowej po zmarłym rodzicu. Jeśli są też długi to należy rozważyć czy nie lepiej przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza albo nawet i odrzucić spadek.

Następną sprawą jest to czy dziecko będzie dziedziczyć ustawowo czy też na podstawie testamentu.

Czy zmarła osoba pozostawiła testament można wstępnie ustalić korzystając z Notarialnego Rejestru Testamentów. W tym rejestrze są ujawnione testamenty sporządzone w biurze notarialnym, gdy osoba sporządzająca ten testament zażyczyła sobie wpisania testamentu do tego rejestru. Jednakże osoba zmarła mogła pozostawić nie tylko testament notarialny, ale też i testament pisemny (spisany ręcznie, z datą i podpisem) albo też ustnie w obecności dwóch świadków przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego). Jeśli osoba zmarła pozostawiła testament i nie uwzględniła w nim dziecka z pierwszego małżeństwa to i tak temu dziecku przysługuje prawo do zachowku. Prawo do zachowku oznacza zaś to, że takie dziecko ma prawo żądać 2/3 lub połowy tego co by temu dziecku przypadało, gdyby nie istniał testament.

Jeśli zmarła osoba nie pozostawiła testamentu to każde dziecko, niezależnie od tego czy pochodzi z pierwszego, czy też z następnego małżeństwa będzie dziedziczyło ustawowo razem z małżonkiem i pozostałymi dziećmi w częściach równych, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

 

Foto dzięki uprzejmości tiverylucky / freedigitalphotos.net