Wynagrodzenie adwokata z urzędu

Jakie wynagrodzenie otrzyma adwokat z urzędu?

Osoba, która znajduje się w trudnej materialnie sytuacji, może poprosić sąd, w którym toczy się jej sprawa, o wyznaczenie jej adwokata z urzędu. Więcej informacji o wyznaczeniu adwokata z urzędu można znaleźć we wpisie – Wyznaczenie adwokata z urzędu.

Jakie wynagrodzenie otrzyma adwokat z urzędu? Wynagrodzenie adwokata ustalane jest zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Zasadniczo adwokat z urzędu prowadzi sprawę dla swojego mocodawcy na kredyt. Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku adwokat z urzędu musi poinformować sąd, że mocodawca nie opłacił pomocy prawnej ani w całości ani też w części i w związku z tym adwokat zwraca się do sądu o orzeczenie co do kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Sąd w wyroku, w zależności od tego czy sprawa została przez mocodawcę adwokata z urzędu wygrana czy też nie, odpowiednio zasądzi koszty pomocy prawnej od przegranego lub od Skarbu Państwa.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości uzależnia wysokość wynagrodzenia, jakie adwokat może otrzymać za prowadzenie sprawy od charakteru sprawy (sprawa cywilna, karna, itp.) oraz wprowadza stawki minimalne dla każdego rodzaju spraw. W związku z prowadzeniem sprawy sąd, w zależności od tego czy klient reprezentowany przez adwokata wygra, zasądzi mu wynagrodzenie od strony przegrywającej, natomiast w przypadku przegranej tego klienta, zasądzi je od Skarbu Państwa. Jak widać klient korzystający z pomocy prawnej adwokata z urzędu, niezależnie od tego czy sprawę w sądzie wygra czy też przegra to nie ponosi kosztów wynagrodzenia należnego adwokatowi.

W sytuacji, gdy strona przegrywająca nie zapłaci kosztów zasądzonej pomocy prawnej stornie wygrywającej a reprezentowanej przez adwokata z urzędu, wtedy adwokat może ponownie zwrócić się do sądu o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej od Skarbu Państwa, po wykazaniu bezskuteczności egzekucji komorniczej zasądzonego honorarium od strony, która przegrała spór sądowy (§ 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu).

 

Foto dzięki uprzejmości nongpimmy / freedigitalphotos.net