Interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe

Wiadomo, że w polskie przepisy podatkowe co roku są zmieniane. Zasadniczo corocznie wprowadzane zmiany są istotne dla potencjalnych podatników. Dlatego też osoba, która nie zajmuje się zawodowo prawem podatkowym może mieć trudności w ustaleniu swoich praw i obowiązków jako podatnik. Co więcej, ze względu na duży stopień skomplikowania i szczegółowości regulacji podatkowych często zdarzają się sytuacje, że podatnik, mimo najlepszych chęci nie wie, jak ma się zachować i jakie obowiązki lub prawa mu przysługują.

Pierwszym wyjściem z tej sytuacji jest możliwość skorzystania z infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. Na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej pracują osoby znające poszczególne zagadnienia podatkowe (np.: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek od czynności cywilnoprawnych, itp.) i umiejące prosto i rzeczowo wyjaśnić sytuację podatkową pytającego.

Drugim sposobem na ustalenie jakie podatnik (płatnik, inkasent) ma obowiązki lub prawa jest złożenie wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji podatkowej podatnik musi wyczerpująco przedstawić zaistniały lub przyszły stan faktyczny oraz przedstawić własną interpretację przepisów prawa podatkowego. Można skorzystać z interaktywnego formularza wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, istniejącego na stronie internetowej Krajowej Informacji Podatkowej.

Nad złożeniem takiego wniosku należy się w szczególności zastanowić, gdy chcemy dokonać znacznej transakcji (np.: sprzedaży mieszkania, zakupu działki budowlanej), która potencjalnie może skutkować powstaniem znacznych, jeśli chodzi o kwotę, zobowiązań podatkowych. Przed przygotowaniem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej warto też zapoznać się z już wydanymi interpretacjami podatkowymi w podobnych sprawach. Do tego służy wyszukiwarka wydanych interpretacji podatkowych. Korzystając z tej wyszukiwarki możemy w szybki sposób znaleźć interpretacje wydane w podobnym stanie faktycznym i prawnym. Warto też sprawdzić inną wyszukiwarkę – orzeczeń sądów administracyjnych. Jeśli okaże się, że interpretacje wydawane przez Ministra Finansów nie są korzystne dla podatnika to może okazać się, iż w podobnych sprawach sądy administracyjne uchylały niekorzystne interpretacje podatkowe i same wyrażały opinię co do danej sprawy.

Mając już sprawdzone stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych można przystąpić w sprawie, która wciąż budzi wątpliwości podatnika do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Warto wiedzieć, że otrzymanie przychylnej interpretacji podatkowej oznacza, że podatnik, który zastosował się do tej interpretacji, nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. W sytuacji kontroli skarbowej lub podatkowej, która zakończy się niekorzystną dla podatnika decyzją podatkową nie mogą być podatnikowi naliczone odsetki za zwłokę a nawet w sytuacjach szczególnych podatnik może być zwolniony z konieczności zapłaty podatku (art. 14k i art. 14m Ordynacji podatkowej).

Warto wiedzieć, iż opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

Interpretacja podatkowa w praktyce wydawana jest w terminie 3-4 miesięcy od złożenia wniosku.

 

Foto dzięki uprzejmości xedos4 / freedigitalphotos.net