Doręczenie pisma procesowego po nowemu – kiosk, poczta, jaka różnica?

doręczenie pisma procesowego

Od początku 2014 roku doręczeniami pism urzędowych, zamiast Poczty Polskiej, będzie zajmować się nowy operator pocztowy – Polska Grupa Pocztowa S.A. Zacznijmy od tego, że doręczenie pisma procesowego z sądu lub prokuratury nie zmieni się zasadniczo w sytuacji, gdy adresat lub domownik mogący odebrać pismo procesowe w imieniu adresata jest w domu.  Jedyną różnicą będzie to, iż zamiast dotychczasowego listonosza, pismo doręczy kurier Polskiej Grupy Pocztowej S.A.

Podobnie będzie w sytuacji, gdy adresat odmówi odbioru od kuriera Polskiej Grupy Pocztowej S.A. pisma procesowego – wtedy będzie miał zastosowanie art. 139 § 2 k.p.c., stanowiący, że „jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.”. Warto o tym przepisie pamiętać, gdyż nikt nie przekona sądu, iż zawsze doręczał pisma procesowe znany nam listonosz z pobliskiej placówki pocztowej Poczty Polskiej a teraz próbował list z sądu doręczyć nieznany nam kurier z jakiejś tam “grupy pocztowej”. Takie pismo będzie uznane za skutecznie doręczone, mimo że adresat odmówił jego przyjęcia.

Jeśli zaś adresat wyprowadził się to obowiązkiem osoby, która rozmawia z kurierem czy listonoszem próbującym doręczyć przesyłkę jest poinformowanie, iż adresat już pod tym adresem nie mieszka. Należy też przypilnować, aby listonosz lub kurier zaznaczył na przesyłce z sądu, iż odmówiono odbioru przesyłki, gdyż adresat pod wskazanym adresem już nie mieszka.

Sytuacja bardziej zmieni się, gdy kurier Polskiej Grupy Pocztowej S.A. doręczający pismo procesowe nie zastanie nikogo w domu i pozostawi zawiadomienie informujące o czekającej na adresata przesyłce z sądu lub prokuratury, np. w pobliskim kiosku z gazetami lub sklepie osiedlowym. W takim przypadku należy uważnie przeczytać i zapamiętać, gdzie pismo ma być odebrane, gdyż nie będzie to, tak jak dotychczas, placówka Poczty Polskiej. Placówki nowego operatora pocztowego obsługującego sądy i prokuratury można znaleźć pod adresem internetowym Polskiej Grupy Pocztowej S.A. – adresy placówek.

W sytuacji więc, gdy mieszkanie jest zamknięte nowy operator pocztowy ma obowiązek pozostawić, w drzwiach mieszkania lub w skrzynce pocztowej, zawiadomienie o złożeniu przesyłki z sądu lub prokuratury w placówce pocztowej Polskiej Grupy Pocztowej S.A., wskazując dokładnie adres tej placówki oraz wskazując do kiedy można odebrać list z sądu (tzw. awizo). Jeżeli adresat nie odbierze pisma w ciągu 7 dni, to po upływie tego terminu kurier ponownie zawiadamia o czekającej przesyłce w odpowiednim punkcie awizowym, która to przesyłka będzie do odbioru w ciągu następnych 7 dni. Nieodebranie przesyłki w tym terminie oznaczać będzie, że sąd lub prokuratura uzna, iż skutecznie doręczyła przesyłkę w dniu, w którym upłynął 14 dzień na odbiór pisma z placówki pocztowej Polskiej Grupy Pocztowej S.A.

Należy pamiętać, że wszelkie uchybienia kurierów Polskiej Grupy Pocztowej S.A. (np.: brak adnotacji na przesyłce, że została ona awizowana oraz powtórnie awizowana, brak adnotacji, iż adresat wyprowadził się) powinny skutkować uznaniem, iż nie doszło do skutecznego doręczenia per aviso.

Na koniec, czy sąd uwzględni argumentację osoby, która zlekceważy awizo i nie odbierze przesyłki z sądu, bo odbiór nie jest, tak jak dotychczas, na poczcie, lecz przykładowo w kiosku z gazetami? („Ja do kiosków po gazetę nie chodzę i nie zamierzam chodzić, więc co będzie z pismami tam do odbioru???”, “Ja wysoki sądzie do sklepiku osiedlowego nigdy nie chodziłem i nie mam zamiaru, więc co z pismami do mnie, które tam są do odbioru?“.). Sąd takiej argumentacji z pewnością nie uwzględni i uzna, że nieodebrane pismo procesowe zostało skutecznie doręczone takiej osobie. Co ma natomiast zrobić osoba, która zmieniła miejsce zamieszkania i po czasie dowiedziała się o przesyłanej jej na stary adres zamieszkania korespondencji z sądu? Taka osoba musi przed sądem lub komornikiem udowodnić, że nieskutecznie doręczono jej korespondencję na nieaktualny adres, czyli że wysłano jej pierwsze i dalsze pisma procesowe na “stary adres”. Co dokładnie taka osoba ma zrobić, w przypadku nakazu zapłaty z e-sądu wysłanego na nieaktualny adres zamieszkania, opisałem we wpisie pt. „Wyrok został wysłany na nieaktualny adres zamieszkania”.

foto dzięki uprzejmości Boians Cho Joo Young / freedigitalphotos.net