Ustawa abolicyjna ZUS

ustawa abolicyjna ZUS

Do 15 stycznia 2015 roku będzie obowiązywać ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Czego dotyczy powyższa ustawa?

Zasadniczo ustawa abolicyjna ZUS jest adresowana do przedsiębiorców, którzy zgodnie z obowiązującymi w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. interpretacjami przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego nie płacili składek na to ubezpieczenie, w sytuacji, gdy mieli zawieszoną działalność gospodarczą albo tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą i jednocześnie byli zatrudnieni na umowę o pracę nakładczą. Zgodnie z interpretacjami przepisów, obie grupy osób były zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.

W 2009 r. radykalnie zmieniono interpretację przepisów i nakazano przedsiębiorcom zapłatę zaległych składek wraz z odsetkami karnymi za poprzednie 10 lat. Jak się szacuje obowiązek zapłaty zaległych składek na ZUS dotyczył około pół miliona osób.

Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców lub artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
  • wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.

Ustawa abolicyjna nie dotyczy możliwości umorzenia zaległych składek na ZUS powstałych po 28 lutego 2009 r.

Ustawa abolicyjna przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, odsetek za zwłokę od zaległych składek oraz kosztów egzekucyjnych (opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, itp.). Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne w konsekwencji powoduje też umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy.

Także spadkobierca, na którego ZUS przeniósł odpowiedzialność za zaległe zobowiązania zmarłego płatnika składek, może ubiegać się o umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej. Spadkobierca może złożyć wniosek o umorzenie zaległości zmarłego płatnika w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Jak skorzystać z ustawy abolicyjnej ZUS? Niezbędne dokumenty konieczne do skorzystania z ustawy abolicyjnej ZUS zostały wskazane na stronie Abolicja dla płatników. Dla osób nie prowadzących w dniu 1 września 2012 r. działalności gospodarczej wystarczającym dokumentem dla skorzystania z abolicji jest złożenie wniosku o umorzenie należności. Dla osób wciąż prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest złożenie kilku dokumentów wskazanych w informacji dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą w dniu 1 września 2012 r.

 

foto dzięki uprzejmości David Castillo Dominici / freedigitalphotos.net