Wezwanie do zapłaty listem zwykłym

wezwanie do zapłaty listem zwykłym

Czasem dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty wysłane przez wierzyciela listem zwykłym zamiast listem poleconym lub poleconym za potwierdzeniem odbioru. Czy taki zwykły list, zawierający wezwanie do zapłaty, ma jakąkolwiek moc prawną?

Według mnie wierzyciel, który wysłał wezwanie do zapłaty listem zwykłym zamiast poleconym, nie będzie w stanie udowodnić, iż prawidłowo wezwał dłużnika do wykonania zobowiązania. Zdarza się przecież, że listy zwykłe nie dochodzą do adresata. Dłużnik więc będzie wskazywał, iż nie został prawidłowo wezwany przez wierzyciela do wykonania zobowiązania. Jeśli sprawa skończy się w sądzie to brak dowodu na prawidłowe wezwanie dłużnika może zakończyć się przyznaniem dłużnikowi, mimo przegrania procesu, zwrotu kosztów procesowych.

 

foto dzięki uprzejmości  digitalart / freedigitalphotos.net